Studien ”Effekter av nordiska bär på minne och kognitiv förmåga (the MINDBERRY trial)” avser att undersöka om dagligt intag av nordiska bär är bra för hjärnan och hälsan. Hypotesen är att daglig bärkonsumtion kan ha positiv inverkan på kognitiva förmågor (t ex minne), kardiometabola riskmarkörer (till exempel blodtryck, vikt och blodsocker) samt tarmflora och tarmfunktion hos vuxna med lindrig kognitiv svikt. På sikt kan studien bidra till ökad kunskap om hur kost kan ha positiva effekter på hjärnans funktion.