The Mindberry Study

Intresserad att vara med i vår koststudie?

Studien ”Effekter av nordiska bär på minne och kognitiv förmåga (the MINDBERRY trial)”avser att undersöka om dagligt intag av nordiska bär är bra för hjärnan och hälsan. Hypotesen är att daglig bär konsumtion kan ha positiv inverkan på kognitiva förmågor (t ex minne), kardiometabola riskmarkörer (till exempel blodtryck, vikt och blodsocker) samt tarmflora och tarmfunktion hos vuxna med lindrig kognitiv svikt. På sikt kan studien bidra till ökad kunskap om hur kost kan ha positiva effekter på hjärnans funktion.

Vem kan delta i studien?

För att vara med i studien ska du vara:

  • Över 55 år och ha en lindrig kognitiv nedsättning, men ej demens.
  • Du ska ha förmåga att genomgå kognitiva tester (behärska svenska språket, ha tillfredställande god syn och hörsel, eventuellt hjälp av syn eller hörselhjälpmedel).
  • Kapabel och villig att följa instruktionerna och inta studiedrycken under hela studieperioden på 12 veckor.

Du kan inte vara med om du:

  • Lider av svår kognitiv sjukdom (demens), svår depression, svårt psykisk sjukdom eller sjukdomstillstånd som medför stor påverkan i mag-tarmkanalen.
  • Genomgår eller snart planerar att genomgå behandlingar med medicinering/ingrepp som kan störa din ämnesomsättning, t.ex. nydiagnostiserad eller dåligt reglerad sköldkörtelsjukdom eller antibiotikakur.
  • Om du tar mediciner måste dosen varit stabil under de senaste tre månaderna.
  • Har allergi/intolerans mot bär eller andra ingredienser i studiedrycken.
  • Vegetarian/vegan, rökare, snusare eller deltar i en annan vetenskaplig studie med kost eller läkemedel just nu.
  • Om du dagligen eller regelbundet konsumerar stora mängder bär eller bärprodukter, kosttillskott med kognitiv effekt (t.ex omega 3, ginko biloba) eller probiotika kan du vara med om dessa intag upphör innan och under studieperioden.

Vad händer i studien?

Om du är intresserad av att delta i studien, kommer studieledaren att bjuda in dig till ett inledande förbesök. Vid detta besök kommer ansvarig läkare ställa frågor samt gå igenom din journal för att insamla den information som behövs för att kunna avgöra om du kan delta i studien (enligt ovan). Vid behov kan ansvarig läkare utföra ytterligare diagnostiserande kognitiva tester. Du kommer också att gå igenom en kort version av försöksdagarnas kognitionstester. Syftet är att du ska prova på och bli bekant med proceduren, vilket underlättar på själva försöksdagen. Det inledande förbesöket beräknas ta 30-60 minuter. Du behöver inte förbereda eller ha med dig något speciellt till detta inledande förbesök.

Om du uppfyller kriterierna för att delta i studien kommer du inom 2 månader att bli kallad till din första  försöksdag. Försöksdag 1 (före-besök) sker före, och försöksdag 2 (efter-besök) efter att du druckit studieprodukt i 12 veckor. Innan du kommer på besök 1 ber vi dig att komplettera ett frågeformulär för att samla information om dina matvanor under senaste året. Du får även med dig två exemplar av ett anhörigformulär (som ska fyllas i av en till dig närstående person som du träffar regelbundet), samt material för att kunna ta avföringsprov (avföringsprov möjliggör analys av tarmfloran).

Studien är godkänd av etikprövningsmyndigheten. Ersättning i form av presentkort utgår.

Kontakt

Kontakta studiens ansvariga läkare nedan för mer information.

Telefon: 0431 – 81539

(alternativt 0733- 47 11 76)

Maria Landqvist Waldö, Överläkare

Enheten för kognitiv medicin

Skånes sjukhus nordväst, Ängelholm

Per Johansson, Överläkare

Enheten för kognitiv medicin

Skånes sjukhus nordväst, Ängelholm


Studien drivs av specialistminnesmottagningen / enheten förkognitiv medicin i Ängelholm, i samarbete med Lunds Universitet och Berry Lab AB.